Vlinderstenen

Vlinderstenen

Zwerfkeien met een glazen- of een bronzen vlinder erop. Keuze uit verschillende vlinders en stenen.
Kunnen buiten, hoewel het glas wel kwetsbaar is.